top of page
ST-web-bg-001.jpg

ผลิตภัณฑ์ของเรา

OUR PRODUCT

ลอนเมทัลชีท แบบฉนวน พียูโฟม PU Foam

ราคาอัพเดต เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ST23-All-16-25-750PU.jpg

PU FOAM

ST-25-750 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

195-400 บาท/ม

ST23-All-19-32-760PU.jpg

PU FOAM

ST-32-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

195-525 บาท/ม

ST23-All-20-40-760PU.jpg

PU FOAM

ST-40-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

205-535 บาท/ม

ST23-All-17-25-760PU.jpg

PU FOAM

ST-25-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

195-525 บาท/ม

ST23-All-24-40-750PU.webp

PU FOAM

ST-40-750 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

ผลิต ระยอง เท่านั้น

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

205-535 บาท/ม

ST23-All-26-Seamless300-PU.webp

PU FOAM

ST-SEAMLESS300-PU (Snaplock)

BOLTLESS แบบซ่อนสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

205-535 บาท/ม

ST23-All-18-27-760PU.jpg

PU FOAM

ST-27-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

195-400 บาท/ม

ST23-All-24-40-750Hybrid_2.webp

PU FOAM

ST-40-750 PU-Hybrid

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

ผลิต นครราชสีมา (โคราช) เท่านั้น

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

205-535 บาท/ม

ลอนเมทัลชีท แบบไม่มีฉนวน 

ST23-All-01-20-800.jpg

ST-20-800

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.20 มม

ราคาเริ่มต้น :

60-280 บาท/ม

ST23-All-04-29-730TD.jpg

ST-29-730TD

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

100-295 บาท/ม

ST23-All-07-Seamless300.jpg

ST-SEAMLESS-300

BOLT LESS แบบซ่อนสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

75-270 บาท/ม

ST23-All-10-850PN.jpg

ST-850PN

Panel Sheet ผนังฝ้าและเพดาน

เริ่มต้นที่ความหนา 0.25 มม

ราคาเริ่มต้น :

80-290 บาท/ม

ST23-All-13-15-272PN.jpg

ST-15-272PN

Panel Sheet

ผลิตที่สาขา ร้อยเอ็ด / เพชรบูรณ์

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

100-295 บาท/ม

ST23-All-30-ST-Panel335.webp

ST-14-335PN

Panel Sheet

ผลิตที่สาขา นครราชสีมา

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

ST23-All-02-25-750.jpg

ST-25-750

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.20 มม

ราคาเริ่มต้น :

60-280 บาท/ม

ST23-All-05-38-750W.jpg

ST-38-750W

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

100-295 บาท/ม

ST23-All-08-Spain750.jpg

ST-SPAIN-750

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

100-290 บาท/ม

ST23-All-11-Spandrel150.jpg

ST-SPENDREL-150

Panel Sheet ผนังฝ้าและเพดาน

เริ่มต้นที่ความหนา 0.50 มม

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

ST23-All-14-25-280PN.jpg

ST-25-280PN

Panel Sheet

ผลิตที่สาขา เชียงใหม่-ลำพูน / อุดรธานี

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

100-295 บาท/ม

ST23-All-03-25-760.jpg

ST-25-760

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.20 มม

ราคาเริ่มต้น :

60-280 บาท/ม

ST23-All-06-39-700KL.jpg

ST-39-700KL

BOLT LESS แบบคลิปล็อก

เริ่มต้นที่ความหนา 0.47 มม

ราคาเริ่มต้น :

125-295 บาท/ม

ST23-All-09-Europe700.jpg

ST-EUROPE-700

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

100-290 บาท/ม

ST23-All-12-25-620PN.jpg

ST-25-620PN

Panel Sheet ผนังฝ้าและเพดาน

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

100-295 บาท/ม

ST23-All-15-10-Fence.jpg

ST-10-FENCE

Panel Sheet

ผลิตที่สาขา นครราชสีมา / ชลบุรี

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

35-105 บาท/ม

แสงไทยลอนผนังพียูโฟม Cooling Panel

ST23-All-21-SPU-840ES.jpg

SPU-PN-800ES

เหมาะสำหรับผนัง ฝ้า 

Panel Sheet 

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

ST23-All-22-SPU-800ES.jpg

SPU-PN-840ES

เหมาะสำหรับผนัง ฝ้า 

Panel Sheet 

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

ST23-All-23-SPU-770IS.jpg

SPU-PN-770IS

เหมาะสำหรับผนัง ฝ้า 

Panel Sheet 

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

หลังคา โปร่งแสง / แผ่นใส

#แผ่นไฟเบอร์กลาสขาวขุ่น

แผ่นใส แสงเข้า 50%

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ราคาเริ่มต้น :

280 บาท/ม

360 บาท/ม

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

ไฟเบอร์กลาส 2400 แกรม

#แผ่นไฟเบอร์กลาสขาวใส

แผ่นใส แสงเข้า 70%

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ราคาเริ่มต้น :

280 บาท/ม

360 บาท/ม

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

ไฟเบอร์กลาส 2400 แกรม

#แผ่นโพลีคาร์บอเน็ต

แผ่นใส แสงเข้า 100%

โพลีคาร์บอเนต 1800  แกรม

ราคาเริ่มต้น :

300 บาท/ม

ความหนาเดียว

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ราคาแต่ละสาขามีการเปลี่ยนแปลง

bottom of page