top of page
ST-web-bg-001.jpg

ผลิตภัณฑ์ของเรา

OUR PRODUCT

ลอนเมทัลชีท แบบฉนวน พียูโฟม PU Foam

ราคาอัพเดต เดือน สิงหาคม 2566
ST-NP-PU-001-25-750pu.jpg

PU FOAM

ST-25-750 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม)

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

233-440 บาท/ม

ST-NP-PU-001-32-760pu.jpg

PU FOAM

ST-32-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม)

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

233-440 บาท/ม

ST-NP-PU-001-25-760pu.jpg

PU FOAM

ST-25-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

233-560 บาท/ม

ST-NP-PU-001-40-760pu.jpg

PU FOAM

ST-40-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

243-560 บาท/ม

ST-NP-PU-001-26-760pu.jpg

PU FOAM

ST-27-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม)

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

233-440 บาท/ม

ลอนเมทัลชีท แบบไม่มีฉนวน 

ST-NP-NM-001-20-800.jpg

ST-20-800

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.20 มม

ราคาเริ่มต้น :

68-295 บาท/ม

ST-NP-NM-005-29-730TD.jpg

ST-29-730TD

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

108-305 บาท/ม

ST-NP-NM-010-Seamless300.jpg

ST-SEAMLESS-300

BOLT LESS แบบซ่อนสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

98-295 บาท/ม

ST-NP-NM-013-850PN.jpg

ST-850PN

Panel Sheet ผนังฝ้าและเพดาน

เริ่มต้นที่ความหนา 0.25 มม

ราคาเริ่มต้น :

89-305 บาท/ม

ST-NP-NM-017-15-272PN.jpg

ST-15-272PN

Panel Sheet

ผลิตที่สาขา ร้อยเอ็ด / เพชรบูรณ์

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

98-295 บาท/ม

ST-NP-NM-002-25-750.jpg

ST-25-750

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.20 มม

ราคาเริ่มต้น :

68-295 บาท/ม

ST-NP-NM-007-38-750W.jpg

ST-38-750W

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

108-305 บาท/ม

ST-NP-NM-011-Spain750.jpg

ST-SPAIN-750

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

108-305 บาท/ม

ST-NP-NM-014-spandrel150.jpg

ST-SPENDREL-150

Panel Sheet ผนังฝ้าและเพดาน

เริ่มต้นที่ความหนา 0.50 มม

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

ST-NP-NM-018-25-280PN.jpg

ST-25-280PN

Panel Sheet

ผลิตที่สาขา เชียงใหม่-ลำพูน / อุดรธานี

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

98-295 บาท/ม

ST-NP-NM-003-25-760.jpg

ST-25-760

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.20 มม

ราคาเริ่มต้น :

68-295 บาท/ม

ST-NP-NM-008-39-700KL.jpg

ST-39-700KL

BOLT LESS แบบคลิปล็อก

เริ่มต้นที่ความหนา 0.47 มม

ราคาเริ่มต้น :

150-305 บาท/ม

ST-NP-NM-012-EU700.jpg

ST-EUROPE-700

BOLT TYPE แบบยึดสกรู

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

108-305 บาท/ม

ST-NP-NM-015-25-620PN.jpg

ST-25-620PN

Panel Sheet ผนังฝ้าและเพดาน

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

ราคาเริ่มต้น :

108-305 บาท/ม

ST-NP-NM-016-10-FENCE.jpg

ST-10-FENCE

Panel Sheet

ผลิตที่สาขา นครราชสีมา / ชลบุรี

เริ่มต้นที่ความหนา 0.20 มม

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

แสงไทยลอนผนังพียูโฟม Cooling Panel

ST-NP-PN-800ES.jpg

SPU-PN-800ES

เหมาะสำหรับผนัง ฝ้า 

Panel Sheet 

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

ST-NP-PN-840ES.jpg

SPU-PN-840ES

เหมาะสำหรับผนัง ฝ้า 

Panel Sheet 

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

ST-NP-PN-770IS.jpg

SPU-PN-770IS

เหมาะสำหรับผนัง ฝ้า 

Panel Sheet 

ราคาเริ่มต้น :

โทรสอบถาม

หลังคา โปร่งแสง / แผ่นใส

#แผ่นไฟเบอร์กลาสขาวขุ่น

แผ่นใส แสงเข้า 50%

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ราคาเริ่มต้น :

300 บาท/ม

380 บาท/ม

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

ไฟเบอร์กลาส 2400 แกรม

#แผ่นไฟเบอร์กลาสขาวใส

แผ่นใส แสงเข้า 70%

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ราคาเริ่มต้น :

300 บาท/ม

380 บาท/ม

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

ไฟเบอร์กลาส 2400 แกรม

#แผ่นโพลีคาร์บอเน็ต

แผ่นใส แสงเข้า 100%

โพลีคาร์บอเนต 1800  แกรม

ราคาเริ่มต้น :

360 บาท/ม

ความหนาเดียว

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ราคาแต่ละสาขามีการเปลี่ยนแปลง

bottom of page