top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาบุฉนวนกันความร้อน

PU FOAM

หลังคาเมทัลชีทพร้อมบุฉนวนกับความร้อน พียูโฟม

ราคาอัพเดต เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ST23-All-16-25-750PU.jpg

PU FOAM

ST-25-750 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

195-400 บาท/ม

ST23-All-19-32-760PU.jpg

PU FOAM

ST-32-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

195-525 บาท/ม

ST23-All-20-40-760PU.jpg

PU FOAM

ST-40-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

205-535 บาท/ม

ST23-All-17-25-760PU.jpg

PU FOAM

ST-25-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

195-525 บาท/ม

ST23-All-24-40-750PU.webp

PU FOAM

ST-40-750 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

ผลิต ระยอง เท่านั้น

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

205-535 บาท/ม

ST23-All-26-Seamless300-PU.webp

PU FOAM

ST-SEAMLESS300-PU (Snaplock)

BOLTLESS แบบซ่อนสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

205-535 บาท/ม

ST23-All-18-27-760PU.jpg

PU FOAM

ST-27-760 PU

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม)

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

195-400 บาท/ม

ST23-All-24-40-750Hybrid_2.webp

PU FOAM

ST-40-750 PU-Hybrid

BOLT TYPE แบบยึดสกรู (หนา 25 มม / 50 มม)

ผลิต นครราชสีมา (โคราช) เท่านั้น

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

ราคาเริ่มต้น :

205-535 บาท/ม

ฝ้าหรือท้องของพียูโฟม

bottom of page