top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาเมทัลชีท แบบคลิปล็อก

BOLT LESS

หลังคาเมทัลชีท แบบคลิปล็อก
STR-39-700KL

ST-ALL24-Yellow-1024x768-U07-STR39-700KL.webp

125-295 บาท/ม

ราคาเริ่มต้น :

เริ่มต้นที่ความหนา 0.47 มม

** ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถสอบถามสาขาใกล้หน้างานทุกครั้ง ก่อนการสั่งซื้อ

ผลิตที่สาขา ระยอง เท่านั้น

จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน STR-39-700KL

1. โดดเด่นด้วยการออกแบบการติดตั้งเป็นระบบยึดล็อคระหว่างแผ่นกับโครงสร้าง (BOLT LESS) มีสันลอนที่สูงถึง 39 มม. ความกว้างรวมประกบแล้ว 700 มม. ช่วยเพิ่มปริมาณการรับน้ำฝน และมีตะเข็บบนท้องลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง แต่ละแผ่นมี 4 สันลอน

2. เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป หรือ 1 ต่อ 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

3. การติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัดระยะห่างโครงเคร่าที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 1.30 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นเมทัลชีท

4. เหมาะกับงานที่เน้นความสูงของสันลอน ตั้งแต่อาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ได้

5. สามารถดัดโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้ง แบบคว่ำ ต่ำสุด 50 เมตร และสามารถเข้าเครื่องปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) ทำได้ทั้งโค้งโดม โค้งปลายรัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 500 มม.

6. ระบบติดตั้งเป็นแบบยึดล็อค (BOLT LESS) โดยใช้ขา CONNECTOR ใช้ขา Connector ใช้สกรูยึดขนาด 65 มม. และ 16 มม. สำหรับแปเหล็ก

ตารางแสดงการแนะนำความยาวเหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
STR-39-700KL

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

SANGTHAI ROOF
STR-39-700KL

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

20

30

40

15

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

bottom of page