top of page
ST-web-bg-001.jpg

แผ่นโปร่งแสง

Translucent Roof Sheeting

หลังคา ด้วยแผ่นโปร่งแสง

ราคาอัพเดต เดือน กุมภาพันธ์ 2567
#แผ่นไฟเบอร์กลาสขาวขุ่น

แผ่นใส แสงเข้า 50%

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ราคาเริ่มต้น :

280 บาท/ม

360 บาท/ม

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

ไฟเบอร์กลาส 2400 แกรม

#แผ่นไฟเบอร์กลาสขาวใส

แผ่นใส แสงเข้า 70%

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ราคาเริ่มต้น :

280 บาท/ม

360 บาท/ม

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

ไฟเบอร์กลาส 2400 แกรม

#แผ่นโพลีคาร์บอเน็ต

แผ่นใส แสงเข้า 100%

โพลีคาร์บอเนต 1800  แกรม

ราคาเริ่มต้น :

300 บาท/ม

ความหนาเดียว

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ราคาแต่ละสาขามีการเปลี่ยนแปลง

bottom of page