top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาบุฉนวนกันความร้อน

PU FOAM

หลังคาเมทัลชีทพียูโฟม ST-25-760PU
แบบยึดสกรู ความหนา 25 มม. และ 50 มม.

2024-ST-02-25-760PU.webp

195-400 บาท/ม

ราคาเริ่มต้น :

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

** ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถสอบถามสาขาใกล้หน้างานทุกครั้ง ก่อนการสั่งซื้อ

จุดเด่นของหลังคา Sangthai Cooling Roof รุ่น ST-25-760PU

1. เป็นลอนมาตรฐานตามท้องตลาดที่ใช้กันทั่วไปความสูงสันลอน 25 มม. ความกว้างรวมประกบ 760 มม. แต่ละแผ่นมี 5 สันลอน

2. เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

3. ท้องลอนเป็นตะเข็บคู่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของท้องลอน

4. สามารถต่อแผ่นได้โดยรอยต่อเรียบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

5. ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน P.U. FOAM ความหนา 25 มม. และ 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีเงิน ขาว ดำ และท้องเหล็ก Metal sheet สามารถใช้งานแทนฝ้าได้

6. เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทตั้งแต่อาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดกลาง

ตารางแสดงข้อมูล Sangthai Cooling Roof
ST-25-760PU

ความหนาของฉนวนกันความร้อน PU Foam 5mm

Faching ปิดทับ PU

mm

ชนิด

25 mm. / 50 mm.

PVC สีเงิน / PVC สีขาว / PVC สีดำ
Metal sheet

ระบบติดตั้ง

-

Bolt Type (ใช้สกรูยึด)

ความยาวสกรูที่ใช้ (ยึดสันลอน)

mm.

75 mm. / 100 mm.

ปริมาณการ ในการขนส่ง / กอง

แผ่น

PU 25 mm :  กองละ 25 แผ่น
PU 50 mm : กองละ 12 แผ่น

ความหนาของแผ่นหลังคาต่ำสุด

mm.

0.35 mm.

ระยะห่างแป สูงสุด

m.

1.50 m.

รัศมีดัดโค้งธรรมชาติต่ำสุด

m.

50

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

ตารางแสดงการแนะนำความยาวเหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
ST-25-760PU

SANGTHAI ROOF
ST-25-760PU

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

15

20

25

-

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

bottom of page