top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาเมทัลชีท แบบซ่อนสกรู

BOLT LESS

หลังคาเมทัลชีท แบบซ่อนสกรู
ST-Seamless-300
( ลอนซีมเลส ลอนสแนปล็อค)

2024-ST-014-Seamless300.webp

75-270 บาท/ม

ราคาเริ่มต้น :

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

** ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถสอบถามสาขาใกล้หน้างานทุกครั้ง ก่อนการสั่งซื้อ

จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-Seamless-300

1. โดดเด่นด้วยการออกแบบการติดตั้งเป็นระบบ Snap Lock มีสันลอนที่สูงถึง 33 มม. ความกว้างรวมประกบแล้ว 300  มม. ช่วยเพิ่มปริมาณการรับน้ำฝน และมีตะเข็บบนท้องลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง แต่ละแผ่นมี 2 สันลอน

2. เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยวิธีการติดตั้งใช้สกรูยึดด้านล่างของแผ่นจากด้านขวาสุด แล้วนำแผ่นใหม่ประกบซ้อนทับด้วยระบบล็อคกับตัวแผ่นล่าง จึงทำให้ไม่เห็นรอยสกรูที่ยึดกับแผ่น ช่วยป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

3. เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป หรือ 1 ต่อ 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

4. การติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แนวแปให้ได้ระดับอยู่ในระนาบสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด ระยะห่างแปที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 1.30 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นเมทัลชีท

5. เหมาะกับงานที่เน้นความสูงของสันลอน ตั้งแต่อาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ได้

6. ใช้สกรูเวเฟอร์ ขนาด 16 มม. สำหรับการติดตั้ง

ตารางแสดงการแนะนำความยาวเหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
ST-Seamless300

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

SANGTHAI ROOF
ST-Seamless300

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

20

30

40

15

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

การติดตั้งลอนซีมเลส ST-Seamless-300

ST-page-Product-18-seamless300_1.jpg
bottom of page