top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาบุฉนวนกันความร้อน
PU FOAM

หลังคาเมทัลชีทพียูโฟม ST-27-760PU
แบบยึดสกรู ความหนา 25 มม.

St-27-760PU_ST.jpg

จุดเด่นของหลังคา SANGTHAI Cooling Roof รุ่น ST-27-760PU

1. เป็นลอนที่มีความสูงสันลอน 27 มม. และความกว้างรวมประกบ 760 มม. แต่ละแผ่นมี 4 สันลอน

2. เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

3. สามารถต่อแผ่นได้โดยรอยต่อมีความแนบสนิทกัน และระยะทับซ้อนท่ากับแผ่นเมทัลชีทลอนอื่น ๆ ทั่วไป

4. สามารถต่อแผ่นได้โดยรอยต่อเรียบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

5. ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน P.U. FOAM ความหนา 25 มม. ปิดทับด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ หรือ PVC มีความสวยงาม สามารถใช้แทนงานฝ้าได้

6. เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทตั้งแต่อาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดใหญ่

ตารางแสดงข้อมูล Sangthai Cooling Roof
ST-27-760PU

ความหนาของฉนวนกันความร้อน PU Foam 5mm

Faching ปิดทับ PU

mm

ชนิด

25 mm.

PVC สีเงิน / PVC สีขาว / PVC สีดำ

ระบบติดตั้ง

-

Bolt Type (ใช้สกรูยึด)

ความยาวสกรูที่ใช้ (ยึดสันลอน)

mm.

75 mm.

ปริมาณการ ในการขนส่ง / กอง

แผ่น

25 แผ่น

ความหนาของแผ่นหลังคาต่ำสุด

mm.

0.35 mm.

ระยะห่างแป สูงสุด

m.

1.50 m.

รัศมีดัดโค้งธรรมชาติต่ำสุด

m.

50

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

ตารางแสดงการแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
ST-27-760PU

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

SANGTHAI ROOF
ST-27-760PU

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

20

30

40

-

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

bottom of page