top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาบุฉนวนกันความร้อน

PU FOAM

หลังคาเมทัลชีทพียูโฟม ST-32-760PU
แบบยึดสกรู ความหนา 25 มม.

2024-ST-04-32-760PU.webp

195-525 บาท/ม

ราคาเริ่มต้น :

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

** ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถสอบถามสาขาใกล้หน้างานทุกครั้ง ก่อนการสั่งซื้อ

จุดเด่นของหลังคา SANGTHAI Cooling Roof รุ่น ST-32-760PU

1. เป็นลอนที่มีความสูงสันลอน 32 มม. และความกว้างรวมประกบ 760 มม. แต่ละแผ่นมี 3 สันลอน.

2. เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน.

3. สามารถต่อแผ่นได้โดยรอยต่อมีความแนบสนิทกัน และระยะทับซ้อนท่ากับแผ่นเมทัลชีทลอนอื่น ๆ ทั่วไป.

​4. ท้องลอนมีความกว้างช่วยเรื่องการระบายน้ำได้ดี.

​5. ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM ความหนา 25 มม. ปิดทับด้วย PVC  สีเงิน , สีขาว และสีดำสามารถใช้แทนงานฝ้าได้.

6. เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทตั้งแต่อาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดใหญ่.

ตารางแสดงข้อมูล Sangthai Cooling Roof
ST-32-760PU

ความหนาของฉนวนกันความร้อน PU Foam 5mm

Faching ปิดทับ PU

mm

ชนิด

25 mm.

PVC สีเงิน / PVC สีขาว / PVC สีดำ

ระบบติดตั้ง

ความยาวสกรูที่ใช้ (ยึดสันลอน)

-

mm.

Bolt Type (ใช้สกรูยึด)

85 mm.

ปริมาณการ ในการขนส่ง / กอง

แผ่น

25 แผ่น

ความหนาของแผ่นหลังคาต่ำสุด

mm.

0.35 mm.

ระยะห่างแป สูงสุด

m.

1.50 m.

รัศมีดัดโค้งธรรมชาติต่ำสุด

m.

50

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

ตารางแสดงการแนะนำความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
ST-32-760PU

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

SANGTHAI ROOF
ST-32-760PU

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

30

40

50

10

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

bottom of page