top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาเมทัลชีท แบบยึดสกรู

BOLT TYPE

หลังคาเมทัลชีท แบบยึดสกรู
ST-25-760

2024-ST-010-25-760.webp

60-295 บาท/ม

ราคาเริ่มต้น :

เริ่มต้นที่ความหนา 0.20 มม

** ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถสอบถามสาขาใกล้หน้างานทุกครั้ง ก่อนการสั่งซื้อ

จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-25-760

1. เป็นลอนมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป ความสูงสันลอน 24 มม. ความกว้างรวมประกบ 760 มม. แต่ละแผ่นมี 5 สันลอน

2. การติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัดระยะห่างโครงเคร่าที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 1.20 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นเมทัลชีท

3. สามารถใช้งานหลังคา แผ่นผนัง และแผ่นฝ้าได้

4. เหมาะสำหรับการติดตั้งหลังคาบ้านพักอาศัย, อาคารขนาดเล็ก, จนถึงอาคารขนาดใหญ่ และใช้เป็นแผ่นฝ้าได้ ฯลฯ

5. สามารถต่อแผ่นได้โดยรอยต่อเรียบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

6. สามารถดัดโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้ง แบบคว่ำ ต่ำสุด 38 เมตร และสามารถเข้าเครื่องปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) ได้ทั้งแบบคว่ำ และแบบหงายทั้งโค้งโดม โค้งปลายได้

7. ระบบติดตั้งเป็นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE) พร้อมขา CONNECTORใช้สกรูยึดขนาด 48 มม. และ 16 มม. สำหรับแปเหล็ก

ตารางแสดงการแนะนำความยาวเหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
ST-25-760

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

SANGTHAI ROOF
ST-25-760

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

15

17

22

-

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

bottom of page