top of page
ST-web-bg-001.jpg

แผ่นโปร่งแสง

TRANSLUCENT ROOF SHEETING

แผ่นโปร่งแสง แสงเข้า 100%
Polycarbonet

125228122_3498339733579915_9257577193872

ราคาเริ่มต้น :

360 บาท/ม

ไฟเบอร์กลาส 1800 แกรม

ราคาแต่ละสาขามีการเปลี่ยนแปลง

จุดเด่นของ แผ่นใส 100% ด้วยโพลีคาร์บอเน็ต

ขนาด 6.40 ม. / 5.20 ม. / 4.20 ม. / 3.20 ม.

#แผ่นโพลีคาร์บอเน็ต

แผ่นโพลีคาร์บอเน็ต เป็นแผ่นที่ปริมาณแสงส่องผ่านมากถึง100 % มีเคลือบด้วยสารป้องกัน UV จึงสามารถใช้งานกลางแดดได้ยาวนาน

 

เหมาะกับหน้างานที่ต้องการแสงมากๆ เช่น โรงเรือนเพาะชำพืชที่ต้องการแสงมากๆ สระว่ายน้ำ โรงงานอุตสาหกรรม

bottom of page