top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาบุฉนวนกันความร้อน

PU FOAM

หลังคาเมทัลชีทพียูโฟม ST-40-750PU
แบบยึดสกรู ความหนา 25 มม. และ 50 มม.

ST-ALL24-Yellow-1024x768-05-40-750PU+Cap50.webp

205-535 บาท/ม

ราคาเริ่มต้น :

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

** ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถสอบถามสาขาใกล้หน้างานทุกครั้ง ก่อนการสั่งซื้อ

ผลิตที่สาขา ระยอง

จุดเด่นของหลังคา SANGTHAI Cooling Roof รุ่น ST-40-750PU

1. เป็นลอนที่มีความสูงสันลอน 40 มม. และความกว้างรวมประกบ 750 มม. แต่ละแผ่นมี 3 สันลอน

2. เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

3. สามารถต่อแผ่นได้โดยรอยต่อมีความแนบสนิทกัน และระยะทับซ้อนท่ากับแผ่นเมทัลชีทลอนอื่น ๆ ทั่วไป

4. สันลอนมีความสูง และท้องลอนมีความกว้างช่วยเรื่องการระบายน้ำได้ดี

5. ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน P.U. FOAM ความหนา 25 มม. และ 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีเงิน ขาว ดำ และท้องเหล็ก Metal sheet สามารถใช้งานแทนฝ้าได้

6. เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทตั้งแต่อาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดใหญ่

ตารางแสดงข้อมูล Sangthai Cooling Roof
ST-40-750PU

ความหนาของฉนวนกันความร้อน PU Foam +-5mm

mm

25 mm. / 50 mm.

Faching ปิดทับ PU

ชนิด

PVC สีเงิน / PVC สีขาว / PVC สีดำ
Metal sheet

ระบบติดตั้ง

-

Bolt Type (ใช้สกรูยึด)

ความยาวสกรูที่ใช้ (ยึดสันลอน)

mm.

85 mm. / 110 mm.

ปริมาณการ ในการขนส่ง / กอง

แผ่น

PU 25 mm : กองละ 20 แผ่น
PU 50 mm : กองละ 12 แผ่น

ความหนาของแผ่นหลังคาต่ำสุด

mm.

0.35 mm.

ระยะห่างแป สูงสุด

m.

1.50 m.

รัศมีดัดโค้งธรรมชาติต่ำสุด

m.

60

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

ตารางแสดงการแนะนำความยาวเหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
ST-40-750PU

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

SANGTHAI ROOF
ST-40-760PU

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

50

60

70

17

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

bottom of page