top of page
ST-web-bg-001.jpg

สีตัวอย่างของแสงไทย

OUR COLOR CHART

สีมาตรฐาน ของ แสงไทยเมทัลชีท

STANDARD COLOR CHART

ST-Product-CC-001.png
หมายเหตุ : สำหรับสีในกราฟิกจะมีความแตกต่างจากสีในชิ้นงานเล็กน้อย อาจจะเกิดจากการตั้งค่าของจอภาพในการแสดงผล ทางลูกค้าสามารถติดต่อสาขาที่ใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบสีให้ตรงกับความต้องการ

สีพิเศษ ของ แสงไทยเมทัลชีท

SPECIAL COLOR CHART

ST-Product-CC-002.png
bottom of page