top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาแบบยึดสกรู

Bolt Type

หลังคาเมทัลชีท

ST-20-800

ST-page-Product-11-20-800_1.jpg

จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-20-800

1. ลอนที่เน้นความกว้างของแผ่นพิเศษด้วยความกว้างของแผ่นทำให้ช่วยประหยัดลดปริมาณการใช้แผ่นหลังคา ความสูงสันลอน 20 มม. ความกว้างรวมประกบ 800 มม. แต่ละแผ่นมี 4 สันลอน

2. เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

3. การติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด ระยะห่างแปที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 1.00 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นเมทัลชีท

4. สามารถใช้งานหลังคา หรือแผ่นผนังได้

5. เหมาะสำหรับการติดตั้งหลังคาบ้านพักอาศัย, โรงงานขนาดเล็ก, หลังคาฟาร์ม, และใช้เป็นแผ่นฝ้า ฯลฯ

6. สามารถต่อแผ่นได้โดยรอยต่อเรียบดูสวยงาม และแนบสนิทกัน

7. สามารถดัดโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) รัศมีความโค้งแบบคว่ำ ต่ำสุด 28 เมตร  

8. ระบบติดตั้งเป็นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE) ใช้สกรูยึดขนาด 48 มม. และ 16 มม. สำหรับแปเหล็ก

ตารางแสดงการแนะนำความยาวเหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
ST-20-800

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

SANGTHAI ROOF
ST-20-800

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

10

14

18

-

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

bottom of page