top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาเมทัลชีท แบบยึดสกรู

BOLT TYPE

หลังคาเมทัลชีท แบบยึดสกรู
ST-SPAIN-750
( ลอนสเปน )

2024-ST-015-Spain-150.webp

100-295 บาท/ม

ราคาเริ่มต้น :

เริ่มต้นที่ความหนา 0.35 มม

** ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถสอบถามสาขาใกล้หน้างานทุกครั้ง ก่อนการสั่งซื้อ

จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียงของลอน ST-SPAIN-750

1. รูปลอนมีความโค้งมนอ่อนช้อยมีแนวระดับของสันลอนที่เน้นความสวยงามโดดเด่นเป็นพิเศษ มีความคล้ายคลึงลอนหลังคากระเบื้อง และรูปลอนสามารถให้ตัวตามโครงสร้างได้ โดยความสูงสันลอน 20 มม. ความกว้างรวมประกบแล้ว 750 มม. แต่ละแผ่นมี 5 สันลอน แต่ละสันลอนมีระดับชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความสวยงาม

2. เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

3. การติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัดระยะห่างโครงเคร่าที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 50 ซม.

4. การติดตั้งหลังลอนสเปนนั้นทำได้ง่ายกว่าการติดตั้งหลังคากระเบื้อง ทำความยาวจากยอดหลังคาถึงปลายหลังคาได้โดยไม่ต้องทับซ้อนจึงช่วยประหยัดเวลาได้มาก และมุมลาดเอียงสามารถติดตั้งได้น้อยกว่าหลังคากระเบื้อง

5. เหมาะสำหรับการติดตั้งหลังคาบ้านพักอาศัย, เรือนไทย, หลังคาวัด, โบสถ์, ศาลา ฯลฯ

6. สามารถดัดโค้งหงายตามธรรมชาติได้ (SPRUNG CURVED ROOFING)  

7. ระบบติดตั้งเป็นแบบยิงสกรู (BOLT TYPE) ใช้สกรูยึดขนาด 55 มม. สำหรับแปเหล็ก และ 65 มม. สำหรับแปไม้

bottom of page