top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาบุฉนวนกันความร้อน

PU FOAM

หลังคาเมทัลชีทพียูโฟม ST-SEAMLESS300-PU
แบบยึดสกรู ความหนา 25 มม. และ 50 มม.

ST-ALL24-Yellow-1024x768-10-Seamless+Snaplock300PU.webp

205-535 บาท/ม

ราคาเริ่มต้น :

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

** ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถสอบถามสาขาใกล้หน้างานทุกครั้ง ก่อนการสั่งซื้อ

ผลิตที่สาขา ขอนแก่น และลำปาง

จุดเด่นของหลังคา SANGTHAI Cooling Roof รุ่น ST-Seamless300-PU

1. โดดเด่นด้วยการออกแบบการติดตั้งเป็นระบบ Snap Lock มีสันลอนที่สูงถึง 33 มม. ความกว้างรวมประกบแล้ว 300  มม. ช่วยเพิ่มปริมาณการรับน้ำฝน และมีตะเข็บบนท้องลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง แต่ละแผ่นมี 2 สันลอน

2. เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยวิธีการติดตั้งใช้สกรูยึดด้านล่างของแผ่นจากด้านขวาสุด แล้วนำแผ่นใหม่ประกบซ้อนทับด้วยระบบล็อคกับตัวแผ่นล่าง จึงทำให้ไม่เห็นรอยสกรูที่ยึดกับแผ่น ช่วยป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

3. เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป หรือ 1 ต่อ 30 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

4. การติดตั้งต้องตรวจเช็คให้แนวแปให้ได้ระดับอยู่ในระนาบสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด ระยะห่างแปที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 1.30 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นเมทัลชีท

5. ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน P.U. FOAM ความหนา 25 มม. และ 50 มม. ปิดทับด้วย PVC สีเงิน ขาว ดำ และท้องเหล็ก Metal sheet สามารถใช้งานแทนฝ้าได้

6. เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทตั้งแต่อาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดใหญ่

ตารางแสดงข้อมูล Sangthai Cooling Roof
ST-SEAMLESS300-PU

ความหนาของฉนวนกันความร้อน PU Foam +-5mm

mm

25 mm. / 50 mm.

Faching ปิดทับ PU

ชนิด

PVC สีเงิน / PVC สีขาว / PVC สีดำ
Metal sheet

ระบบติดตั้ง

-

Bolt Type (ใช้สกรูยึด)

ความยาวสกรูที่ใช้ (ยึดสันลอน)

mm.

85 mm. / 110 mm.

ปริมาณการ ในการขนส่ง / กอง

แผ่น

PU 25 mm : กองละ 20 แผ่น
PU 50 mm : กองละ 12 แผ่น

ความหนาของแผ่นหลังคาต่ำสุด

mm.

0.35 mm.

ระยะห่างแป สูงสุด

m.

1.50 m.

รัศมีดัดโค้งธรรมชาติต่ำสุด

m.

60

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

ตารางแสดงการแนะนำความยาวเหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
ST-SEAMLESS300-PU

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

SANGTHAI ROOF
ST-SEAMLESS300PU

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

20

30

40

15

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

bottom of page