top of page
ST-web-bg-001.jpg

หลังคาบุฉนวนกันความร้อน

PU FOAM

หลังคาเมทัลชีทพียูโฟม ST-25-750PU
แบบยึดสกรู ความหนา 25 มม.

2024-ST-01-25-750PU.webp

195-400 บาท/ม

ราคาเริ่มต้น :

เริ่มต้นที่ความหนา 0.30 มม

** ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถสอบถามสาขาใกล้หน้างานทุกครั้ง ก่อนการสั่งซื้อ

จุดเด่นของหลังคา Sangthai Cooling Roof รุ่น ST-25-750PU

1. ความสูงสันลอน 24 มม. ความกว้างรวมประกบ 750 มม. แต่ละแผ่นมี 5 สันลอน

2. เหมาะสำหรับมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

3. ท้องลอนเป็นตะเข็บคู่ และมีตะเข็บบนสันลอนช่วยเพิ่มความแข็งแรงของสันลอน

4. สามารถต่อแผ่นได้โดยรอยต่อมีความแนบสนิทกัน และระยะทับซ้อนท่ากับแผ่นเมทัลชีทลอนอื่น ๆ ทั่วไป

5. ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน P.U. FOAM ความหนา 25 มม.  ปิดทับด้วย PVC สีเงิน สีขาว และสีดำ สามารถใช้งานแทนฝ้าได้

6. เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาคารขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดกลาง

ตารางแสดงข้อมูล Sangthai Cooling Roof
ST-25-750PU

ความหนาของฉนวนกันความร้อน PU Foam 5mm

Faching ปิดทับ PU

mm

ชนิด

25 mm.

PVC สีเงิน / PVC สีขาว / PVC สีดำ

ระบบติดตั้ง

-

Bolt Type (ใช้สกรูยึด)

ความยาวสกรูที่ใช้ (ยึดสันลอน)

mm.

75 mm.

ปริมาณการ ในการขนส่ง / กอง

แผ่น

25 แผ่น

ความหนาของแผ่นหลังคาต่ำสุด

mm.

0.30 mm.

ระยะห่างแป สูงสุด

m.

1.50 m.

รัศมีดัดโค้งธรรมชาติต่ำสุด

m.

50

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

ตารางแสดงการแนะนำความยาวเหมาะสมกับมุมลาดเอียง 
ST-25-750PU

SANGTHAI ROOF
ST-25-750PU

2 องศา

3 องศา

4 องศา

5 องศา

ความยาวสูงสุด
ของแผ่นหลังคา

15

20

25

-

มุมลาดเอียงของระดับหลังคา

หมายเหตุ : การแสดงข้อมูลเป็นเพียงเบื้องต้นในการแนะนำเท่านั้น ก่อนการติดตั้งจริงต้องตรวจสอบ
มุมลาดเอียง และคุณภาพของโครางสร้าง ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริง

bottom of page