top of page
ST-web-bg-001.jpg

แผ่นโปร่งแสง

TOP GLASS TRANSLUCENT ROOF SHEETING

แผ่นโปร่งแสง แสงเข้า 50%
FiberGlass

125383449_3498339623579926_2152144973791

ราคาเริ่มต้น :

320 บาท/ม

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

ไฟเบอร์กลาส 1800 / 2400 แกรม

400 บาท/ม

จุดเด่นของ แผ่นใส 50% ด้วยไฟเบอร์กลาส

ขนาด 6.40 ม. / 5.20 ม. / 4.20 ม. / 3.20 ม.

 

#แผ่นไฟเบอร์กลาสขาวขุ่น

แผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสขาวขุ่น มีปริมาณแสงส่องผ่านประมาณ 50 %

 

เหมาะกับบริเวณที่ ต้องการแสงส่องผ่านไม่มากนัก เพื่อให้ภายในบ้านดูมีแสงสว่างเล็กน้อย

เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว พื้นที่ซักล้าง โรงรถ เป็นต้น

bottom of page